Michel Glas
Pedagogisch-, Rouw&Verlies Coach

Wat kan McGBegeleiding voor u betekenen? 

 

  Individuele begeleiding:

   Pedagogische ondersteuning of ambulante begeleiding?

      

     Begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een                                                                                                                                                verlieservaring

 

   Er zijn ook mogelijkheden om dit (deels) op afstand te doen!

    Begeleiding onderwijs instellingen:

 Opzetten en begeleiden van lotgenotengroepen met een verlieservaring   door overlijden of echtscheiding

Opzet "Interne Rebound/zorgklas" binnen uw instelling (maattraject)

  

    Zorginstellingen

 

McGBegeleiding profileert zich door een persoonlijke aanpak, waarin de cliënt met zijn hulpvraag centraal staat. Er wordt gewerkt vanuit een passie om te komen tot oplossingen. Hierdoor wordt er geen 9 tot 5 mentaliteit gehanteerd en is presentie een belangrijke waarde.

Het komen tot een tevreden resultaat is één, maar het onderhouden hiervan heeft ook zeker de aandacht!

 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn