Michel Glas
Pedagogisch-, Rouw&Verlies Coach

Ambulante begeleiding

 

Tijdens de opvoeding kom je met regelmaat voor uiteenlopende opvoedsituaties te staan. Meestal zijn het leuke en verrassende situaties. Maar soms heb je te maken met lastige opvoedkwesties en weet je niet goed hoe je deze zelf kunt doorbreken.

Als de problemen in het gezin hoog oplopen, dan lijkt er soms geen uitweg. De gezinsleden willen wel verder met elkaar, maar weten niet hoe.

Ik denk met jou mee en samen zoeken we naar oplossingen, zodat je als gezin op een goede en prettige manier verder kunt.

Op afgesproken momenten vindt er een evaluatie plaats met de hulpvrager en de begeleider, zodat de effectiviteit van de begeleiding optimaal blijft.

Deze inzet zal in de thuissituatie worden ingezet! 

 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn