Michel Glas
Pedagogisch-, Rouw&Verlies Coach

Pedagogische ondersteuning

 

Tijdens de opvoeding kom je met regelmaat voor uiteenlopende opvoedsituaties te staan. Meestal zijn het leuke en verrassende situaties. Maar soms heb je te maken met lastige opvoedkwesties en weet je niet goed hoe je deze zelf kunt doorbreken. Ik denk met jou mee. Samen zoeken we naar oplossingen, zodat je als gezin op een goede en prettige manier verder kunt.

Kinderen worden vanzelf groot. Maar dit verloopt niet altijd soepel. Soms zitten kinderen op bijvoorbeeld sociaal-emotioneel gebied vast in hun ontwikkeling. Ze vinden het moeilijk zich weerbaar op te stellen, lastig om te gaan met hun emoties of leiden bijvoorbeeld aan faalangst in nieuwe situaties. Als het functioneren belemmerd wordt door faalangst of waarbij er sprake is van een sociaal isolement, kunnen deze kinderen baat hebben bij individuele pedagogische begeleiding.

Via verschillende vormen van begeleiding probeer ik als professional, naast het werken aan de vooropgestelde doelen, de cliënt een leuke en gezellige tijd te bezorgen. Middels passende activiteiten wordt er gewerkt aan de afgesproken doelen. De pedagogische begeleider kan ondersteuning bieden en helpen bij bijvoorbeeld het plannen van zaken, structuur aanbrengen, sociale contacten verbeteren, pubergedrag bijsturen, ondersteuning bieden bij school/schoolgang, het vinden van een (bij)baan.

Daarnaast worden ouder(s)/verzorger(s) ontlast. Op afgesproken momenten vindt er een evaluatie plaats met ouder(s)/verzorger(s), cliënt en de begeleider zodat de effectiviteit van de individuele begeleiding optimaal blijft en er transparantie ontstaat. 

Deze inzet kan zowel in de thuissituatie als op locatie (bv. sportvereniging of bij ons) worden ingezet! 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn