Michel Glas
Pedagogisch-, Rouw&Verlies Coach

Begeleiding bij verlies door overlijden

Wanneer jongeren een verlies in het gezin meemaken verandert er nogal wat in hun leven. Thuis worden veel dingen anders; de sfeer is niet meer hetzelfde, er is verdriet, er is een lege stoel aan tafel, de vertrouwde rituelen worden aangepast, taken moeten herverdeeld worden. Daarbij zijn veel jongeren geneigd om zich verantwoordelijk te voelen voor de gang van zaken thuis en voor het welbevinden van de overige gezinsleden. De veranderingen thuis en hun emotionele betrokkenheid met het verlies maakt het hen moeilijk zich te concentreren. Ze voelen een diepe en intense leegte van binnen. Soms kelderen de schoolprestaties na een verlies en moet de jongeren zelfs een jaartje overdoen. Anderen proberen zoveel afleiding te vinden in het studeren dat ze juist hogere resultaten halen.

Rouwen is zwaar werken!

Om zowel een verandering in te zetten, als het verlies te accepteren, daar is moed nodig. Heb je de moed verzameld om de verandering aan te gaan of het verlies aan te kijken, wil je dit niet alleen doen en ben je op zoek naar iemand die, met hart, ziel en hoofd, met jou meeloopt in een stuk(je) van jouw rouw- en veranderproces, dan doe ik dit graag met jou.

 Hierboven heb ik de jongeren als uitgangspunt genomen, maar dit geldt ook voor kinderen en volwassenen!

Neem contact met mij op
 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn