Michel Glas
Pedagogisch-, Rouw&Verlies Coach

Coaching (beginnende) Leerkrachten

 

Wat weten we?

Veel beginnende leraren verlaten al snel het beroep. Negen procent van de bevoegde beginners is na drie jaar uitgevallen, zo blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Startende leraren verlaten het beroep omdat zij in hun eerste jaren onnodige beroepsstress ervaren en hun vertrouwen in eigen kunnen daardoor snel afneemt. Dit komt mede doordat zij over minder pedagogisch-didactische vaardigheden beschikken dan hun ervaren collega’s. Daarbij gaat het om basale vaardigheden als ‘het voeren van een efficiënt klasmanagement’, ‘het helder en gestructureerd uitleggen’ en ‘het activeren van leerlingen’. Maar ook ‘een veilig en stimulerend onderwijsleerklimaat creëren’ lukt hen minder goed. Vooral met de meer complexe vaardigheden, zoals het onderwijs afstemmen op verschillen tussen leerlingen, hebben ze moeite.

 

Lesobservatie en feedback

De beginnende leraren krijgen individuele begeleiding in de klas van een coach.

Tijdens het nabespreken van de les zal er vooral gekeken en besproken worden wat er goed gaat. Dit zijn namelijk de basiskrachten vanuit de leraar en deze gaan we samen vergroten. Natuurlijk zal er ook aandacht gestoken worden in wat er minder ging en door het hier open (zonder oordeel) over te praten gaan we op zoek naar oplossingen die bij de leraar en onderwijsinstelling passen.

De begeleiding helpt de beginnende Docent zijn mogelijkheden te vergroten. Daardoor neemt zijn gevoel van bekwaamheid toe en dat bevordert weer zijn draagkracht.

Er zijn mogelijkheden om deze begeleiding met Video Interactie Begeleiding te ondersteunen. Eén beeld zegt meer dan duizend woorden.

 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn