Michel Glas
Pedagogisch-, Rouw&Verlies Coach

Interne Rebound/Zorg klas

Door het gebruik van een Interne Rebound/zorg klas speelt u met uw school in op de zorg voor passend onderwijs. Leerlingen die (dreigen) uit (te) vallen kunnen op deze manier nog extra begeleiding krijgen, om alsnog te proberen  hun diploma te halen binnen de school. Mocht dit niet lukken ligt er een duidelijk traject waardoor een overgang richting speciaal onderwijs al voor een groot deel is voorbereid.

Binnen het werk van de Interne Rebound/zorg klas wordt vooral ingezet op de kernpunten die de rijksoverheid heeft bepaald. (zie hieronder)

 

Doelen passend onderwijs

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen.

Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:

  • alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen;
  • een kind naar een gewone school gaat als dat kan;
  • een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is;
  • scholen de mogelijkheden hebben voor ondersteuning op maat;
  • de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen;
  • kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten.

Passende plek voor leerlingen door zorgplicht

Scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is om een passende onderwijsplek te bieden. Deze plicht helpt mee het doel voor het passend onderwijs te bereiken.

                                                                                                                                                                                                                                                           Bron: rijksoverheid.nl

Graag gebruik ik mijn ervaring om samen met u te kijken naar wat de mogelijkheden zijn binnen uw school/scholengemeenschap. Hierbij gaan we uit van bestaande bezetting van de zorg en onderwijzend personeel binnen uw school en kijken we hoe we deze kunnen optimaliseren om zo te komen tot een wenselijke manier van zorg. In een onderling gesprek zal vooral gekeken worden naar hoe en wat ingezet kan worden en wat passend  is bij de cultuur van uw school.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn