Michel Glas
Pedagogisch-, Rouw&Verlies Coach

Pedagogische ondersteuning


Tijdens de opvoeding kom je met regelmaat voor uiteenlopende opvoedsituaties te staan. Meestal zijn het leuke en verrassende situaties. Maar soms heb je te maken met lastige opvoedkwesties en weet je niet goed hoe je deze zelf kunt doorbreken. Ik denk met jou mee. Samen zoeken we naar oplossingen, zodat je als gezin op een goede en prettige manier verder kunt.

Kinderen worden vanzelf groot. Maar dit verloopt niet altijd soepel. Soms zitten kinderen op bijvoorbeeld sociaal-emotioneel gebied vast in hun ontwikkeling. Ze vinden het moeilijk zich weerbaar op te stellen, lastig om te gaan met hun emoties of leiden bijvoorbeeld aan faalangst in nieuwe situaties. Als het functioneren belemmerd wordt door faalangst of waarbij er sprake is van een sociaal isolement, kunnen deze kinderen baat hebben bij individuele pedagogische begeleiding. 

Via verschillende vormen van begeleiding probeer ik als professional, naast het werken aan de vooropgestelde doelen, de cliënt een leuke en gezellige tijd te bezorgen. Middels passende activiteiten wordt er gewerkt aan de afgesproken doelen. De pedagogische begeleider kan ondersteuning bieden en helpen bij bijvoorbeeld het plannen van zaken, structuur aanbrengen, sociale contacten verbeteren, pubergedrag bijsturen, ondersteuning bieden bij school/schoolgang, het vinden van een (bij)baan.


Pedagogische ondersteuning

Ambulante begeleiding

Begeleiding Thuiszitters/bijna thuiszitters

Lichte ondersteuning

Vooral gericht op: het kind

Te denken valt aan problemen als:

 •  Je kind is ongelukkig
 •  Je kind is eenzaam
 •  Je kind is angstig

 


In te zetten acties:

Begeleiden bij:

 • sporten of andere activiteiten
 • school/huiswerk
 • werk/solliciteren

 

Zwaardere ondersteuning

Gericht op: het hele gezin

Te denken valt aan problemen als:

 • Veel strijd
 • Grip verlies in de opvoeding
 • Verlies van controle  In te zetten acties:

 • acute crisis oplossen
 • advies bij opvoeding
 • gedragsproblemen verminderen
 • communicatie in het gezin verbeteren
 • relaties tussen gezinsleden verbeteren
 • mensen in omgeving vinden die jullie kunnen steunen (sociaal netwerk)

 

 


Gericht op: Kind-Ouders-School


Te denken valt aan problemen als:

 • Veel weerstand hebben bij school
 • Niet naar school gaan
 • Niet verklaarbaar veel ziek zijn In te zetten acties:

 • overleg met verschillende partijen en hun visie
 • observeren van situatie (indien mogelijk)
 • ervaringen delen en zoeken naar mogelijke oplossingen
 • In-trainen/begeleiden naar school
 • huiswerk begeleiden/plannen en andere schoolse vaardigheden.
 • training executieve functies

Vaak te verhelpen door het werken met het kind

meestal te verhelpen door verhoudingen weer te herstellen in het gezin. 

Wisselend begeleiding aan; kind, ouders of samen

Onderzoeken naar wat mogelijke obstakels zijn in  het gaan naar school. Belemmerende factoren in beeld brengen en hiermee aan de slag gaan of doorverwijzen.


Daarnaast worden ouder(s)/verzorger(s) ontlast. Op afgesproken momenten vindt er een evaluatie plaats met ouder(s)/verzorger(s), cliënt en de begeleider zodat de effectiviteit van de individuele begeleiding optimaal blijft en er transparantie ontstaat. 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn